A szociális kompetencia értéke, mértéke az óvoda mindennapjaiban

Távoktatási forma, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 43/99/2014 )

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az óvodás gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztési lehetőségeit valamint az ismeretek tervszerű napi tevékenységekbe aktualizálásának lehetőségeit. Az óvodapedagógusok megismerik a szociális kompetencia tartalmi összetevőit, a gyermeki fejlődésben betöltött szerepét. Megerősítésre kerül a mérésmetodika eszköztárából a megfigyelés módszere. Az óvodapedagógusok elsajátítják a szociális kompetencia mérésének egy lehetséges módszerét, melynek segítségével tartalmilag bővíthetik a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követését tartalmazó dokumentációt. További cél, a tudományos kutatás eredményeinek bemutatásával, a pedagógiai fogalmakon, gyakorlaton keresztül pedagógiai gondolkodásmód formálása. A program lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők saját tempójukban, saját elképzeléseik szerint sajátítsák el az ismereteket.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu